Doel
Een schone wereld voor ons en onze kinderen!

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Volgens het IPCC is dit een gevolg van klimaatverandering veroorzaakt door menselijk handelen, zoals: ontbossing, toenemend gebruik van fossiele brandstoffen en van industriële activiteiten. Dit zorgt voor een stijging van broeikasgassen, zoals CO2.

Naast klimaatverandering is er ook zorg over het toenemende gebruik van energiebronnen. De vervuiling, schaarste en stijgende prijzen als gevolg daarvan, maken het noodzakelijk dat grote bedrijven zich verenigen in een gezamenlijke aanpak voor een schonere wereld. cleanprinting.org draagt bij door zich in te zetten voor een schoner, besparender, milieuvriendelijker en liefst 100% CO2-vrij drukproces.

Aan het drukken en verspreiden van reclamefolders is, wat ons betreft, nog veel te verbeteren. Bijvoorbeeld stimuleren wij het gebruik van papiersoorten uit verantwoord beheerde bossen (o.a. FSC en PEFC) gebruik van ‘schoon’ vervoer (o.a. transport via vrachtwagens met Euro 6-motoren).

We zetten ons in voor het reduceren van de vervuilende chemicaliën en gassen die vrijkomen bij het drukproces). Als laatste stimuleren we het gebruik van turbines voor energiezuinige drukpersen en investeren we in het ‘afzuigen’ van het bij het drukproces vrijkomende CO2 gas en maken dit middels een zeer moderne technologie helemaal schoon. Klik hier voor meer informatie over deze innovatieve en superschone technologie: www.jungfer-care.de.

Het bovenstaande vinden we een revolutionaire stap voorwaarts ten opzichte van de z.g. ‘Klimaat Neutrale’ aanpak, waarbij de CO2  eerst wél de lucht ingaat, maar men om het te neutraliseren elders in de wereld ervoor in de plaats weer bomen terugplant…

Voorkomen is beter dan genezen, toch?

Het logo van onze organisatie: cleanprinting.org mag uitsluitend gebruikt worden door onze partners en klanten. Hun proces wordt objectief gecontroleerd. U kunt er dus van uit gaan dat bedrijven die dit keurmerk dragen zich 100% inzetten voor een schonere wereld voor u en uw kinderen!

Wilt u ook gaan "cleanprinten"?

neem contact op