Cleanprinting.org

is een organisatie die zich inzet voor een schoner, energiebesparend, milieuvriendelijk en CO2-vrij printproces!

Waarom Cleanprinting.org?

Nagenoeg CO2 uitstoot vrije productie

Optimaal hergebruik van grondstoffen als inkt en papier

‘Een echte stap maken’ in CO2 neutraal werken i.p.v. compensatie

Een schonere wereld
voor onze kinderen!

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Volgens het IPCC is dit een gevolg van klimaatverandering veroorzaakt door menselijk handelen, zoals: ontbossing, toenemend gebruik van fossiele brandstoffen en van industriële activiteiten. Dit zorgt voor een stijging van broeikasgassen, zoals CO2.

Naast klimaatverandering is er ook zorg over het toenemende gebruik van energiebronnen. De vervuiling, schaarste en stijgende prijzen als gevolg daarvan, maken het noodzakelijk dat grote bedrijven zich verenigen in een gezamenlijke aanpak voor een schonere wereld. cleanprinting.org draagt bij door zich in te zetten voor een schoner, besparender, milieuvriendelijker en liefst 100% CO2-vrij drukproces.

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen, toch?

Het logo van onze organisatie: cleanprinting.org mag uitsluitend gebruikt worden door onze partners en klanten. Hun proces wordt objectief gecontroleerd. U kunt er dus van uit gaan dat bedrijven die dit keurmerk dragen zich 100% inzetten voor een schonere wereld voor u en uw kinderen!

Wilt u ook gaan "cleanprinten"?

neem contact op